Nieuws

Roadmap Next Economy; te gast bij The New Farm

Bijzonder interessant traject! Vandaag vond de 5e Arenasessie plaats van de Roadmap Next Economy. Onder leiding van hoogleraar Jan Rotmans en zijn team van de Erasmus Universiteit wordt hard gewerkt aan het uitwerken van de visie voor de Greenport 2050.

We waren te gast bij The New Farm in Den Haag waar de 4e etage op perfecte manier werd ingericht op zowel plenair als in verschillende groepen te werken. En met resultaat! Verschillende business cases zijn vorm gegeven en worden verder uitgewerkt. 

Op het secretariaat werken we achter de schermen al aan een grote plenaire bijeenkomst in maart 2018 als opvolger en afronding van de 5 arenasessies. Een locatie daarvoor hebben we op het oog: het prachtige nieuwe pand van het World Horti Center in Naaldwijk. 

Never a dull moment ;-).

Meer weten over de Roadmap Next Economy?

In: