Privacy

 

Secretariaat Online hecht grote waarde aan de privacy van haar opdrachtgevers en van die van hún klanten of leden. Daarom gaat Secretariaat Online bijzonder zorgvuldig met persoonsgegevens om.

 

Uw privacy is één van onze speerpunten

U heeft de afgelopen tijd waarschijnlijk veel gehoord over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel GDPR genoemd (General Data Protection Regulation). Dit is omdat de AVG met ingang van 25 mei 2018 van toepassing is. Hoewel Secretariaat Online altijd al bijzonder zorgvuldig omging met persoonsgegevens is een check ten aanzien van het voldoen aan de AVG-eisen altijd goed. Hieronder kunt u ons privacybeleid puntsgewijs nalezen. Uitgangspunt daarbij is dat persoonsgegevens in geen enkele situatie worden verstrekt aan derden. Dit maakt het wel zo helder. Secretariaat Online verzendt geen mailingen. 

 

Privacyverklaring Secretariaat Online - overzichtelijk op een rijtje

Betaalgegevens
Secretariaat Online gebruikt de persoonsgegevens van opdrachtgevens slechts voor de maandelijke facturatie van de geleverde diensten in het kader van de wederzijds ondertekende verwerkersovereenkomst.

De persoonsgegevens die hiervoor worden verzameld en bewaard zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
  • Zakelijk e-mailadres
  • Zakelijk postaders

 

Persoonsgegevens die Secretariaat Online verwerkt namens haar opdrachtgevers worden onder geen enkele omstandigheid verstrekt aan derden. De details hierover zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen Secretariaat Online en haar opdrachtgevers. Op verzoek van overheidsinstanties zal Secretariaat Online gevraagde persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Communicatie
Wij verzenden geen mailingen zodat uw persoonsgegevens hiervoor niet zullen worden opgeslagen of gebruikt. 

Derde partijen
Secretariaat Online werkt met een zeer beperkt aantal leveranciers van software, te weten Genkgo op het gebied van ledenadministratie en Google op het gebied van mailafhandeling.

Genkgo en Secretariaat Online hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten voor de verwerking van gegevens van het bedrijf Secretariaat Online zelf. De opdrachtgevers van Secretariaat Online hebben individueel een dergelijke verwerkersovereenkomst afgesloten met Genkgo voor de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op de betreffende organisatie. Lees hier meer over online data bij Genkgo: eigendom en privacy.

Voor Google is het ondoenlijk om met al haar samenwerkingspartners een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Online wordt gevraagd in te stemmen met de aangepaste privacywetgeving. Daarnaast biedt Google op haar website uitgebreide informatie over haar privacystatement. Lees hier meer over het privacybeleid van Google.

Geen cookies
We verzamelen geen informatie op onze website die we vervolgens zouden kunnen analyseren. Daarom heeft onze website ook geen cookie settings. 

Links naar andere websites
Op de website van Secretariaat Online kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Secretariaat Online draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Secretariaat Online bewaart jouw persoonsgegevens gedurende de looptijd van de samenwerking en maximaal de periode om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Secretariaat Online uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@secretariaatonline.com. Secretariaat Online zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, via e-mail op jouw verzoek reageren.

Heeft u nog vragen?

Secretariaat Online beantwoordt graag uw vragen. Hier treft u onze contactgegevens aan